ADRESS
Värderingskammaren AB
Matildebergsgatan 30        431 38  Mölndal

Tel:
031-827200
Fax:
031-23 90 35
E-post: info@varderingskammaren.se

 


Vi utför värderingar för flera olika ändamål:

Advokater
konkursvärderingar, inventarieförteckningar, tvistemålsvärderingar och bodelningar.

Revisorer
överlåtelsevärderingar, skattevärderingar, lagervärderingar och apportegendomsvärdering.

Försäkringsbolag
stöldvärderingar, fordonsvärderingar och skadevärderingar.

Rörelseidkare
maskinvärderingar, produktionsutrustningar och fordonsvärderingar
(t ex i samband med försäljning till personal).

Privatpersoner
bodelningar, dödsbon, försäkringstvister och fordonsbedömningar.

Vi sätter rätt pris på försäljningen.
Vi åtar oss även att sköta försäljning och förmedling av egendom genom auktioner eller under hand. Försäljningen utgår från avtal och värderingar där du som uppdragsgivare är säker på att uppnå rätt prisnivå på försäljningen.

Vill du veta mer?
Behöver du hjälp med värderingar, bedömningar, inventeringar etc. är du alltid välkommen att kontakta oss. Gör det!